زیست شناسی تکوینی سنتتیک: استفاده از رویکردهای مهندسی برای تولید ساختارهای چند سلولی

موجودات پر سلولی، با پیچیدگی های متفاوت، از جلبک تا انسان، طی پدیده ای با کلیات یکسان شکل می گیرند که به آن خود سازمان یابی گفته می شود. دهه ها دانشمندان تلاش کردند که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حتی ژنتیکی که منجر به این نظم خود به خودی می شود را دریابند و آن را در آزمایشگاه های کشت سلول باز آفرینی کنند. این تلاش ها در نهایت منجر به تولید ارگانوئید ها (شبه اندام ها) شد. ارگانوئیدها در واقع ساختارهایی سه بعدی هستند که در شرایط آزمایشگاهی از سلول¬های بنیادی پرتوان یا سلول های بنیادی ویژه بافت طی پدیده خود سازمان یابی تولید می شوند و خصوصیات کلی آناتومیک و فیزیولوژیک اندام اصلی و هدف خود را نشان می دهند. دکتر حسین بهاروند، ابراهیم زرکش، دکتر محمد کاظمی آشتیانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و مرکز تحقیقات قلب و ریه مؤسسه ماکس پلانک آلمان در مقاله ای مروری به توصیف رویکرد چند رشته ای " زیست شناسی تکوینی سنتتیک" که استفاده از راه کارهای مهندسی برای تولید ساختارهای منظم چند سلولی در شرایط آزمایشگاهی است، پرداختند. این مقاله که در نشریه بین المللی Stem Cell Reports منتشر شده است، دسته بندی جدیدی از رویکردهای مهندسی که با دست کاری شرایط ریز محیط پیرامون سلول ها، امکان ایجاد ارگانوئید ها را فراهم می کند، ارائه می دهد. در انتها این مقاله مروری چنین نتیجه می گیرد که تلاش در جهت بهبود استفاده از ابزارهای مهندسی در آینده می تواند امکان تولید ارگانوئیدهایی بالغ تر و کاراتر را فراهم کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup