مرکز دیابت، چاقی و متابولیسم

\  تهران، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بلوار صنایع، خیابان گلزار جنوبی، کوچه ندا، جنب مسجد قائم
\ تلفن: 26913671
\  نمابر: 26913661
\  diabetes@royaninstitute.org
 Royandiabetesclinic   

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup