• اسلایدر صفحه اصلی - یک
پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ماه سال ۱۳۷۰ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. پژوهشگاه رویان در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل را از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد و آبان ماه ۱۳۸۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقای آن از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان موافقت کرد.

در اتفاقی مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۸۶ از پژوهشگاه رویان و نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کردند.

دکتر اعظم کوه کن: رضایت مراجعین، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺑﯿﻤﺎران و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و بهره مندی از زندگی سالم در اولویت کلینیک ماست

goup