بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت از درمانگاه تخصصی دیابت و کارگروه بیودیسکاوری رویان

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز اپیدمیولوژی باروری، درمانگاه تخصصی دیابت و کارگروه بیودیسکاوری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، دکتر یونس پناهی شنبه سیزدهم خردادماه به همراه هیأت همراه از مرکز اپیدمیولوژی باروری، درمانگاه تخصصی دیابت و کارگروه بیودیسکاوری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی واقع در ساختمان گلزار بازدید کردند.
در طی این بازدید، آخرین فناوری‌های توسعه یافته توسط محققین این مرکز به سمع و نظر مسؤلین پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
در این بازدید، دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان و رئیس این مرکز ضمن اشاره به آخرین دستاوردها و فعالیت ها، به معرفی آزمایشگاه خدمات مرکزی زبرافیش و آزمایشگاه دستوری ژنتیکی در آبزیان، فناوری بیودیسکاوری رویان و همچنین خدمات و اهمیت این مجموعه برای کشف داروهای طبیعی جدید در صنعت داروسازی کشور پرداخت.
 فناوری بیودیسکاوری که توسط جمعی از محققین علوم سلولی، شیلات و مهندسی پژوهشگاه رویان و گروهی از محققین حوزه‌های الکترونیک، هوش مصنوعی، فیتوشیمی و داروسازی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور شکل گرفته است، پژوهشگران را قادر می‌سازد تا در زمان کوتاه تعداد زیادی از داروها، ترکیبات طبیعی و مولکول‌ها را بر روی مدل‌های مختلف بیماری‌ها تست کنند و مولکول‌های فعال جدید به صنعت داروسازی معرفی شوند.
امید است که این بازدید، آن طور که توسط مقام ارشد پژوهش و فناوری کشور تبیین شد، بتواند حمایت‌های دولتی و خصوصی را متوجه این فناوری مهم و کلیدی که در این مرکز تحقیقات شکل گرفته جلب نماید و منشاء ایجاد مجموعه‌های دانش بنیان جدید در پژوهشگاه رویان و کشور شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup