افزایش ضریب تأثیر نشریه علمی Cell Journal وابسته به پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه رویان، ضریب تأثیر نشریه علمی Cell Journal (یاخته) برای دومین سال متوالی افزایش یافت. کلاریویت آنالیتیکس، مؤسسه معروف به ISI در تازه ترین گزارش سالانه خود، ضریب تأثیر نشریه تخصصی Cell Journal (یاخته) را 3/128 اعلام کرد. افزایش ضریب تأثیر نشریه Cell Journal (یاخته) در دوره ای رخ داد که شیوه انتشار آن از فصلنامه به ماهنامه تغییر یافته است. این نشریه بین المللی، بر حوزه های موضوعی علوم سلولی، مولکولی و سایر حوزه های موضوعی مرتبط از جمله سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی و سلولی و بیوشیمی متمرکز است. Cell Journal (یاخته) به عنوان یک نشریه علمی – پژوهشی با دسترسی آزاد، توسط کمیته اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1999 میلادی تأیید شد و روند انتشار آن تاکنون با تعداد هشتصد عنوان مقاله علمی داوری شده ادامه یافته است. تعداد استنادات مدارک علمی منتشر شده توسط نشریه Cell Journal (یاخته) برابر با 6740 و شاخص هرش (H-Index) آن برابر با 31 است. پژوهشگرانی که بیشترین تعداد مدارک علمی را در نشریه Cell Journal (یاخته) منتشر کرده اند، حسین بهاروند، مسعود سلیمانی، ناصر اقدمی، محمد حسین نصر اصفهانی، سعید آبرون هستند که به ترتیب 38، 31، 24، 23، 22 مقاله توسط آنها نگارش و منتشر شده است. بر همین اساس، بیشترین فراوانی در میان انواع مدارک این نشریه انگلیسی زبان، به ترتیب، مقالات اورجینال با فراوانی 741 عنوان و مقالات مروری با فراوانی 37 عنوان است؛ به طور میانگین هر مدرک مقاله برابر با 8/96 بار استناد شده است. همچنین کشورهایی که بیشترین تعداد مدارک علمی را در نشریه تخصصی Cell Journal (یاخته) منتشر کرده اند به ترتیب، ایران، چین، آمریکا، ترکیه، هند، آلمان و کره جنوبی هستند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup