توزیع کارت ورود به جلسه آزمون فلوشیپی

کارت ورود به جلسه آزمون فلوشیپی ناباروری که پنجشنبه نهم مردادماه ۹۹ در پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد ساعت هشت ونیم صبح (نیم ساعت قبل از آزمون) همان روز و در همان مکان برگزاری آزمون توزیع خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup