پژوهشگاه رویان

\  تهران، بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت)، انتهای خیابان بنی‌هاشم شمالی، خیابان حافظ شرقی، کوی رویان
\ تلفن: ۲۳۵۶۲۰۰۰
\  نمابر: ۲۲۳۰۶۴۸۱
\  info@royaninstitute.org   
 https://t.me/royan_pr

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup