شرکت رویان بیوتک

شرکت دانش بنیان رویان بیوتک 


           اصفهان، خیابان جی، ساختمان توحید، طبقه ۳، واحد ۵
           ۰۳۱-۳۱۳۱۳۴۵۱
           info@Royan-immuno.co

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup