موسسه سرطان رویان

\  بابل، خیابان بازار، کوچه ایثار ۱۱، سه راه مرادبیک، موسسه سرطان رویان
\ تلفن: ۰۱۱۳۲۲۲۰۲۵۵
\  نمابر: ۰۱۱۳۲۲۲۰۳۸۴
\  info@royaninstitute.org   

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup