موفّقیت عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان در کسب بورسیه بین المللی گئورگ فورستر

بورسیه بین المللی گئورگ فورستر (Georg Forster) به دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسوله، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی اختصاص یافت.
این کمک هزینه به صورت سالانه توسط بنیاد الکساندر فون هومبولت آلمان به پژوهشگرانی اعطا می شود که صلاحیت علمی آنها در سطح بین المللی بارز باشد و مقالات و نظریات متعددی در حوزه علمی خود داشته باشند.
بنیاد الکساندر فون هومبولت با بودجه وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان، هر ساله شش کمک هزینه تحقیقاتی با عنوان گئورگ فورستر را به دانشمندان شناخته شده بین المللی از کشورهای در حال توسعه اعطا می کند و از این طریق دستاوردهای کلی این محققان برجسته را ارج می نهد.
یکی از اهداف اعطای این کمک هزینه، ایجاد شبکه های علمی ارتباطی کشور آلمان با پژوهشگران سراسر جهان و ایجاد همکاری های مشترک به میزبانی این کشور است.
نامزدهای این کمک هزینه باید دارای اکتشافات اساسی و نظریه ها و بینش های جدیدی باشند تا از طریق این همکاری علمی به توسعه راه حل های مبتنی بر تحقیق، برای چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه کمک کرد.
همچنین از برندگان جوایز دعوت می شود تا با همکاری متخصصین و میزبان آلمانی خود، پروژه های تحقیقاتی مورد نظر خود را در آلمان انجام دهند. مدت زمان این دوره علمی حدوداً شش ماه تا یک سال کامل را شامل می شود و هدف از اجرای آن، تقویت پایدار پژوهشگران برجسته در کشورهای در حال توسعه است که می توانند از تحقیقات خود برای کمک به بهبود شرایط زندگی در کشور مبداء استفاده کنند.
دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسوله، استادیار گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان بوده که در دو حوزه تغذیه و باروری فعالیت می کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup