چهارمین کنگره بین‌المللی سرطان پستان

یازدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنگره بین‌المللی سرطان پستان از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود. مهلت ارسال مقالات ۱۵ آبان‌ماه اعلام شده است.

لینک وب‌سایت


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup