محیط کاندیشنال سلول های کاردیومایوسیت حاصل از تمایز سلول های پرتوان انسانی رشد و مهاجرت سلول های سرطانی ریه را مهار می کند

محیط کاندیشنال (محیط کشتی که از سطح سلول های درحال کشت جمع آوری شده و برای کشت رده سلولی دیگری مورد استفاده قرار می گیرد) حاصل از سلول های مختلف، حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از عوامل پاراکراین (پروتئین های ساخته شده توسط یک سلول که به اطراف خود ترشح می کند تا سلول های پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد) است. اخیراً ویژگی های درمانی محیط کاندیشنال حاصل از سلول های بنیادی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه سرطان قلب بسیار نادر است، دکتر سارا پهلوان، هانیه صادقی، دکتر شریف مرادی، دکتر محمد مسعودی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، این فرض را مطرح کردند که استفاده از محیط کاندیشنال سلول های قلبی حاصل از تمایز سلول های بنیادی پرتوان انسانی، ممکن است رشد سلول های سرطانی را مهار کرده موجب مرگ آنان گردد. برای اثبات این فرض پژوهشگران مذکور یک رده سلولی از سرطان ریه را همراه با سلول های فیبروبلاست پوست در معرض محیط کاندیشنال کاردیومایوسیت ها و یا محیط کاندیشنال سلول های فیبروبلاست قرار دادند. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Journal of Cellular Biochemistry منتشر شده است، نشان داد، محیط کاندیشنال کاردیومایوسیت ها به شکل قابل ملاحظه ای موجب مرگ سلول های سرطان ریه شد، در حالی که محیط کاندیشنال سلول های فیبروبلاست اثری بر حیات سلول های سرطانی یا سلول های فیبروبلاست نداشت. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد غلظت بهینه استفاده از محیط کاندیشنال کاردیومایوسیت ها 30 میلی گرم در هر میلی لیتر است؛ در این غلظت رشد، کلونی سازی و مهاجرت سلول های سرطانی ریه دچار اختلال می شود در حالی که سلول های فیبروبلاستی پوست تحت تأثیر قرار نمی گیرند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از محیط کاندیشنال کاردیومایوسیت ها باعث تنظیم چرخه سلولی سلول های سرطانی شده و آپاپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) را در آنان افزایش می دهد.
 این پژوهش با فراهم کردن نتایج سلولی و مولکولی نشان داد استفاده از محیط کاندیشنال سلول های کاردیومایوسیت حاصل از تمایز سلول های پرتوان انسانی اثر ضد توموری دارد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup