ارگانوئید روده ای: یک ابزار همه کاره برای مدل سازی بیماری های دستگاه گوارش و نظارت بر تغییرات اپی ژنتیکی

با توجه به محدودیت قابل ملاحظه کشت دو بعدی سلول‌ها در شرایط آزمایشگاهی، طراحی ارگانوئید روده‌ای برای بارآفرینی ناهمگونی اندوتلیوم روده ایده آل به نظر می‌رسد. ارگانوئیدهای روده‌ای می‌توانند از سلول‌های بنیادی بافت بالغ یا سلول‌های بنیادی پرتوان تولید شوند.
با هدف بررسی پیشرفت‌های حاصل شده در تولید ارگانوئیدهای روده‌ای که منجر به درک بهتر پیچیدگی، فیزیولوژی، مورفولوژی، عملکرد و ریزساختار روده می‌شود، دکتر آنا میفور، دکتر حسین بهاروند، مهسا قربانی نژاد و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه رویان
جهاددانشگاهی به نگارش مقاله‌ای مروری پرداختند.
این مقاله که در نشریه بین المللی
Life Sciences منتشر شده است، به بررسی کاربردهای فعلی ارگانوئیدهای روده‌ای پرداخته، بر استفاده از آنان برای مدل‌سازی بیماری‌ها تأیید می‌کند. در ادامه به شرح مطالعات صورت گرفته در خصوص تأثیرات ابتلا به ویروس SARS-CoV-2 بر روده به کمک ارگانوئیدهای روده‌ای می‌پردازد. همچنین این مقاله به قابلیت‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته ارگانوئیدهای روده ای، مانند استفاده در مطالعات اپی ژنتیکی، می‌پردازد.
در نهایت این مقالۀ مروری مدل‌های سه بعدی را برای بررسی میزان اثر بخشی داروهای اپی ژنتیکی نوین در درمان بیماری‌های معده و روده و سرطان‌های کلون و رکتوم، جایی که ساز و کارهای اپی ژنتیکی نقش مهمی در ایجاد و توسعه بیماری ایفا می‌کنند،  پیشنهاد می‌کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup