استفاده از چاپ سه‌بعدی تا شش بعدی در درمان سرطان مغز و مهندسی بافت عصبی: پیشرفت‌های اخیر و جهت‌گیری‌های آینده

پیشرفت در فناوری چاپ سه بعدی باعث انقلاب در رشته مهندسی بافت عصبی شده است. این فناوری اکنون ساخت ساختارهای پیچیده بافت عصبی با هندسه، توپولوژی و خواص مکانیکی دقیق را امکان‌پذیر می‌کند. در حال حاضر، تکنیک‌های چاپ سه بعدی مختلفی مانند استریولیتوگرافی و پردازش نور دیجیتال در دسترس است و می‌توان از طیف گسترده‌ای از مواد، از جمله هیدروژل ها، پلیمرهای زیستی و مواد سنتتیک بدین منظور استفاده کرد. علاوه بر این، توسعه چاپ چهار بعدی باعث جذابیت بیشتر این فناوری شده و امکان ساخت سازه‌هایی را فراهم می‌کند که می‌توانند در طول زمان با استفاده از تکنیک‌هایی مانند پلیمرهای حافظه تغییر شکل دهند. این فناوری‌ها قابلیت تسهیل بازسازی بافت‌های عصبی آسیب دیده، غربالگری داروها و مدل‌سازی بیماری‌ها را ایجاد کرده، نوید بخش فراهم کردن امکان تشخیص مبتنی بر فرد و امکان طراحی استراتژی‌های دقیق برای درمان سرطان مغز است. با هدف ارائه یک دیدگاه کلی از روش‌ها و مواد پیشرفته فعلی برای چاپ سه بعدی در مهندسی بافت عصبی و سرطان مغز، دکتر مهرداد خاکبیز، دکتر بهاره صدری، الهه امیری و همکارانشان در دانشگاه تهران، پژوهشگاه رویان و دانشگاه نیوجرسی آمریکا به نگارش مقاله‌ای مروری پرداختند. این مقاله مروری که در نشریه بین المللی Biomedical Materials منتشر شده است، به امکانات محتملی که این فناوری برای درمان بیماران عصبی در آینده فراهم می‌کند پرداخته و بر زمینه نوظهور چاپ چهار بعدی تمرکز دارد. علاوه بر این، مقاله مذکور کاربردهای بالقوه چاپ پنج بعدی و شش بعدی را در علوم اعصاب مورد بحث قرار می‌دهد؛ این فناوری‌ها امکان ادغام زمان و عملکردهای بیولوژیکی را در فرآیند چاپ فراهم می‌کنند و نوید بخش آینده‌ای روشن در درمان بیماری‌های سیستم عصبی خواهند بود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup