انعقاد تفاهم­نامه همکاری بین پژوهشگاه رویان و جهاددانشگاهی همدان

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و جهاددانشگاهی همدان دوشنبه اول آبان ماه منعقد شد.
روز گذشته تفاهم نامه همکاری‌های مشترک پژوهشی - آموزشی بین پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی (مرکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و باروری) و جهاددانشگاهی همدان به امضا طرفین رسید.

شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حیطه فعالیت‌های دو مرکز، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک مبتنی بر نیازهای جامعه، برگزاری نشست‌های علمی و دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های انسانی، فیزیکی و زیرساختی موجود در دو مجموعه از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء ۳ سال است.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup