مجوز پذیرش و درمان بیماران بین الملل پژوهشگاه رویان تمدید شد

مجوز پذیرش و درمان بیماران بین الملل پژوهشگاه رویان به مدت ۲ سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه رویان، مجوز پذیرش بیماران بین الملل پژوهشگاه رویان از سوی مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال تمدید شد.
بر همین اساس، برابر نتایج ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، و ممیزی نهایی به عمل آمده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز جراحی محدود رویان در شهر تهران حائز شرایط پذیرش بیماران بین الملل است.
شایان ذکر است، با عنایت به استمرار بهبود کیفیت ارائه خدمات بین الملل (IPD) پژوهشگاه رویان، این مرکز درمانی در دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستانها و مراکز درمانی (IPH 2023)، به عنوان یکی از مراکز درمانی برتر ارائه خدمات گردشگری سلامت بیماران خارجی معرفی شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup