گزارش اقدامات پژوهشگاه رویان در خصوص بیماری کرونا

با توجه به اهمیت بیماری کرونا پژوهشگاه رویان با همکاری چندین شرکت دانش بنیان و مراکز درمانی به چندین طرح پژوهشی و درمانی اقدام کرده است که چکیده گزارش اقدامات انجام شده یا در دست اجرا را می‌توانید در فایل پیوست ببینید.دریافت فایل گزارش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup