نشست تخصصی چالش های خدمات کمک باروری با سخنرانی معاون درمان پژوهشگاه رویان برگزار شد

نشست تخصصی چالش‌های خدمات کمک باروری، مخاطرات و راهکارهای مدیریتی در فرهنگستان علوم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، روز پنج شنبه مورخ دوم آذرماه سال جاری، نشست تخصصی چالش‌های خدمات کمک باروری، مخاطرات و راهکارهای مدیریتی در فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در این نشست که به ریاست دکتر مرضیه وحید دستجردی، رئیس گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، دکتر احمد وثوق، عضو هیأت علمی و معاون درمان و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان به ارائه سخنرانی در خصوص چالش‌ها و خلاء قانونی در زمینه اهداء جنین و گامت و همچنین چالش‌های مراکز ارائه کننده خدمات نوین کمک باروری پرداخت.
شایان ذکر است متخصصین مراکز درمان ناباروری رویان، مرکز درمان نازایی ابن سینا، سایر مراکز مرتبط و همچنین قاضی عالی دیوان عالی کشور و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست حضور داشتند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup