سلول های T ویژه ویروس: امیدی برای درمان بیماری های عفونی پس از پیوند سلول های بنیادی خون ساز

تزریق سلول‌های بنیادی خون‌ساز یک درمان حیاتی برای اختلالات هماتولوژیک مختلف است. به دلیل تخریب مغز استخوان و دوره طولانی بازیابی مجدد آن در این روش درمانی، عفونت‌های ثانویه، مانند سیتومگالوویروس (CMV)، ویروس اپشتین-بار (EBV) و آدنوویروس (AdV)، علت اصلی مرگ و میر در مبتلایان به اختلالات هماتولوژیک محسوب می‌شوند. مقاومت نسبت به درمان دارویی ویروس‌ها باعث شده است محققان به توسعه درمان‌های مبتنی بر سلول‌های T علیه ویروس‌ها بپردازند. با هدف بررسی چالش‌های موجود در این حوزه دکتر ارسلان جلیلی، دکتر الهام روشن دل، دکتر ناصر اقدمی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مؤسسه حمایت از ایده‌های پژوهشی پرواز، به نگارش مقاله مروری پرداختند. این مقاله که در نشریه بین المللی Advanced Pharmaceutical Bulletin منتشر شده است، به چالش‌های اساسی این حوزه مانند یافتن مؤثرترین روش تکثیر سلول‌های T، جداسازی زیرگونه مورد انتظار، تعریف کارکرد جمعیت سلولی نهایی، کنترل کیفیت محصول و مشکلات بالینی احتمالی پس از پیوند، می‌پردازد. این مقاله همچنین به بحث پیرامون عفونت‌های ویروسی پس از پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز پرداخته، به بررسی مشخصات سلول‌های T در طول عفونت‌ها مزمن ویروسی می‌پردازد، استفاده از سلول‌های T ویژه ویروس (VSTs) برای عفونت‌های مقاوم را شرح داده و در خصوص روش‌ها و محدودیت‌های تولید سلول‌های T ویژه ویروس توضیحاتی ارائه می‌کند. نویسندگان در نهایت به شرح تجربیات بالینی در خصوص استفاده از سلول‌های T ویژه ویروس با تمرکز بر نتایج و عوارض جانبی آن پرداختند که می‌تواند در خصوص تصمیم گیری برای بیماران و تحقیقات بیشتر در این حوزه مفید باشد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup