ناباروری میزان فیبروآدنوم پستان را افزایش نمی دهد

فیبروآدنوم (FA) شایع‌ترین توده نئوپلاستیک پستان در زنان یائسه است و حدود ۱۲ درصد از توده‌های سینه را در این زنان تشکیل می‌دهد. شکل ساده FA نمی تواند خطر بدخیمی را در آینده افزایش دهد، اما در صورت تغییرات تکثیری یا سابقه خانوادگی قابل توجه سرطان پستان، خطر سرطان بعدی کمی افزایش می‌یابد. اگرچه علت اصلی آن ناشناخته است، رفتار وابسته به هورمون این تومور نشان می‌دهد که مسیرهای ناشناخته غدد درون ریز می‌تواند محتمل‌ترین علت این ضایعات خوش خیم باشد. از سوی دیگر، مشخص شده است که بیشتر علل مرتبط با ناباروری مربوط به شرایط مهم پزشکی است که به طور قابل توجهی با اختلالات هورمونی مانند ناباروری بدون تخمک‌گذاری مرتبط است. همچنین، اکثر درمان‌های ناباروری نیاز به دستکاری‌های هورمونی گسترده دارند. این واقعیت پایه بسیاری از مطالعاتی است که ارتباط سرطان سینه و ناباروری یا فناوری کمک باروری را بررسی می‌کنند. به علاوه مشاهده شده است که تعداد زنان ناباروری که به دلیل FA پستان قبل از برنامه ریزی برای بارداری به مشاوره مراجعه کردند بسیار بیشتر از زنان بدون ناباروری است. البته این می‌تواند به دلیل نرخ بالاتر ارزیابی پستان قبل از بارداری در ناباروری باشد. در مطالعه‌ای که در این زمینه در بیمارستان آرش با همکاری پژوهشگاه رویان انجام گرفت، برای اولین بار ارتباط FA و ناباروری مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۱۵۵ خانم نابارور و ۱۶۷ خانم بارور مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان داد با وجودی که بروز FA در زنان نابارور در مقایسه با گروه بارور کمتر بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. دکتر علیپور و گروه همکارشان نتایج این مطالعه را در سال جاری در مجله Reproduction infertility به چاپ رساندند. بنابراین، ناباروری و ART با افزایش خطر FA مرتبط نیست اما با این حال، مطالعات آینده نگر بزرگتر باید به منظور دستیابی به نتایج قطعی انجام شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup