مروری بر شباهت بیان ژن های KLF2، MSX1 و SOX9 در انسان و گورخر ماهی

در پژوهش‌های اخیر تمرکز بر گورخرماهی، به عنوان یک مدل آزمایشگاهی مناسب برای مطالعه عملکرد ژن‌های مهره داران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. با هدف ارزیابی شباهت میان سه ژن کلیدی در انسان و گورخر ماهی، ریحانه بلالی، زینب جاربان و صدف ریحانی از پژوهشگاه رویان و دانشگاه علم و فرهنگ طی مقاله‌ای مروری به مقایسه سه ژن KLF2، MSX1 و SOX9 در دو گونه مذکور پرداختند. این مقاله مروری که در مجله بین المللی Health Biotechnology and Biopharma به چاپ رسیده است، شرح می‌دهد که ژن KLF2 در قلب و سیستم ایمنی انسان و گورخر ماهی ایفای نقش می‌کند. در گورخر ماهی این ژن در ایمنی‌زایی و رگ‌زایی مؤثر است. در انسان ژن مذکور بیان ترومبومودولین و سنتز نیتریک اکساید در سلول‌های اندوتلیال را افزایش داده منجر به رگ‌زایی و تعدیل حجم عروق می‌شود. ژن MSX در انسان و گورخرماهی در تکوین صفحه اتموئید دخیل است و در سه تیغ عصبی و اکتودرم پیش پلاکودال بیان می‌شود. طبق توضیحات مقاله مروری مذکور، اعضای خانواده ژن SOX در جنین‌زایی و تعیین جنسیت انسان و گورخر ماهی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مقاله مروری چنین نتیجه می‌گیرد که درک ارتباط میان ژن‌های انسان و گورخر ماهی در مدل‌سازی مؤثر بیماری‌های ژنتیکی انسان مهم و تأثیر گذار خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup