تأثیر وابسته به سن دوپامین بر حافظه کاری و پلاستیسیتی سیناپسی در سیناپس های هیپوکمپ حیوان مدل آزمایشگاهی

روند طبیعی پیری در پستانداران با کاهش حافظه و قدرت یادگیری همراه است. دوپامین یک ناقل عصبی است که نقشی حیاتی در تنظیم عملکردهای شناختی ایفا می‌کند. طی روند طبیعی پیری سطح دوپامین، گیرنده‌ها و انتقال دهنده‌های آن کاهش می‌یابد. با توجه به اهمیت تغییرات سیستم دوپامینرژیک در سنین بالا، دکتر جواد میرنجفی زاده، فاطمه بختیاری زاده، دکتر کوروش شاهپسند و همکارانشان در دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه رویان و دانشگاه شبکه سلامت کانادا طی پژوهشی به بررسی اثر پیری و استفاده از دوپامین بر حافظه فعال، انتقال سیناپسی و long-term potentiation  (LTP) در موش‌های بالغ جوان و بالغ پرداختند. بر اساس نتایج این پژوهش، که در نشریه بین المللی Neuroscience منتشر شده است، بلوغ هیچ تأثیری بر عملکرد حافظه کاری موش‌های مورد آزمایش نداشت. جالب توجه است که عملکرد حافظه کاری به دنبال تجویز داخل بطنی دوپامین تنها در موش‌های بالغ افزایش یافت. با استفاده از روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی این پژوهش نشان داد تفاوتی در LTP میان موش‌های جوان بالغ و بالغ، پیش و پس از استفاده از دوپامین وجود ندارد. با این حال استفاده از دوپامین بر برش‌های مغز موش‌های بالغ LTP را در مقایسه با برش‌های مغز موش‌های بالغ جوان افزایش داد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد تحریک‌پذیری عصبی در موش‌های بالغ افزایش می‌یابد و استفاده از دوپامین تفاوت تحریک‌پذیری را در موش‌های بالغ و بالغ جوان از میان می‌برد که با بهبود حافظه کاری و افزایش پتانسیل عصبی در حیوانات بالغ همراه است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup