ارتباط میان افزایش بیان تالین ۱ و کاهش میزان بقای بیماران در مبتلایان به سرطان سروز تخمدان

تالین ۱، یکی از اجزای تشکیل دهنده یک کمپلکس اتصالی چند پروتئینی است که نقش مهمی در ایجاد تومور و مهاجرت سلول‌ها در انواع مختلفی از سرطان دارد. با هدف ارزیابی بیان و ارزش پیش بینی‌کنندگی بیان این پروتئین در سرطان سروز تخمدان، دکتر زهرا مجیدی، دکتر محسن اسدی لاری، دکتر مهسا پناهی، دکتر زهره حبیبی شمس، دکتر مهدی توتونچی، مینا شربت اوغلی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه توماس جفرسون آمریکا و دانشگاه علوم پزشکی اراک طی پژوهشی بیان ژن تالین ۱ را به کمک ابزارهای بیوانفورماتیک در سطح پروتئین و mRNA در مبتلایان به سرطان تخمدان مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این از روش رنگ‌آمیزی ایمنی برای بررسی الگوی بیان پروتئین مورد نظر در ۲۵ نمونه از بافت سرطانی و ۲۰ نمونه از بافت سالم استفاده شد. همچنین پیوستگی احتمالی بین بیان پروتئین تالین ۱، مؤلفه‌های مختلف بالینی و پاتولوژیک و احتمال بقای بیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Iranian Journal of Pathology منتشر شده است، نشان داد بیان پروتئین مذکور در بیماران مبتلا به سرطان سروز تخمدان به شکل معنی داری از افراد مبتلا به تومورهای خوش خیم و سالم بالاتر است. همچنین میزان بقای خاص و بقای بدون پیشرفت در بیماران دارای میزان بیان کم و زیاد پروتئین تالین ۱ به شکل معنی داری متفاوت بود.
نتایج این پژوهش نشان داد پروتئین تالین ۱ در بیماران مبتلا به سرطان سروز تخمدان در سطح بالایی بیان می‌شود و سطح بالای این پروتئین با افزایش شدت گسترش تومور و کاهش میزان بقای خاص و بقای بدون پیشرفت بیماران ارتباط مستقیم دارد. بر همین اساس می‌توان از این پروتئین به عنوان نشانگر مولکولی پیشرفت سرطان و زیست نشانگر پیش آگاهی از این بیماری استفاده کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup