هیستوسالپینوگرافی: روشی برای بررسی ضایعات لوله های فالوپ

بررسی باز بودن مسیر لوله های فالوپ (دو لوله متصل به رحم که مسیری از تخمدان به رحم ایجاد می کنند) بخش مهمی از معاینات معمول درمان ناباروری است. مشکلات لوله های فالوپ و پریتوئن یکی از علل مهم ناباروری است و در 40 درصد از ناباروری¬ها مشاهده می¬شود. آناتومی و فیزیولوژی طبیعی لوله های فالوپ برای بسیاری از مراحل باروری مانند انتقال و ظرفیت یابی اسپرم، انتقال تخمک، لقاح، تغذیه و انتقال جنین در نخستین مرحله پس از لقاح ضروری است. طیف وسیعی از ناهنجاری ها می تواند کارکرد لوله های فالوپ را تحت تأثیر قرار دهد. تهیه تصویر مناسب نقش تعیین کننده ای در تشخیص درست عارضه و علت آن دارد. برخی روش های تصویر برداری مانند لاپروسکوپی، فلوروسکوپی، سونوگرافی با تزریق نمک و هیستروسالپینوگرافی از روش های تصویر برداری برای تشخیص عوارض لوله فالوپ و پریتوئن محسوب می شوند. با وجود آنکه لاپروسکوپی روش معمول برای بررسی بسته بودن لوله ها و ساختار داخلی لگن در بسیاری از مراکز درمان ناباروری است، هیستروسالپینوگرافی روش تشخیصی اولیه برای درمان ناباروری محسوب می شود، چرا که راحت، دقیق و دارای کمترین میزان خطر پذیری برای بیمار است. این روش اطلاعات مفیدی در خصوص اندازه و آناتومی سطح داخلی لوله های فالوپ فراهم می کند که بهترین روش برای بررسی فضای داخلی لوله هاست. دکتر فیروزه احمدی، دکتر فیروزه غفاری، فاطمه زعفرانی و همکارانشان در دانشگاه اراک و پژوهشگاه رویان، در مقاله ای مروری که در نشریه بین المللی British Institute of Radiology به انتشار یافته است، به بررسی و شرح ویژگی های رادیوگرافیک ناهنجاری های ساختاری مادرزادی و غیرمادرزادی بخش پروکسیمال لوله ها (بخشی که به رحم نزدیک تر است) پرداخته و تلاش می کنند علت نقایص و انسدادها را توضیح دهند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که هیستروسالپینوگرافی غیر تهاجمی تر از لاپروسکوپی است و اطلاعات ارزشمندی از آناتومی داخلی و معماری داخلی لوله های فالوپ فراهم می کند و برای تشخیص افتراقی علل ناهنجاری ها و فراهم کردن درمان مناسب آنها دارای اهمیت است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup