داربست زیستی حاصل از سلول زدایی ورقه های کامل استخوانی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بار گذاری شده را در مدل حیوانی بهبود می بخشد

اعتقاد بر این است که بافت سلول زدایی شده استخوانی-غضروفی بهترین داربست جهت مهندسی بافت و ترمیم بافت های آسیب دیده غضروفی استخوانی از جمله ترمیم نقایص استئوآرتریت است. این داربست های سلول زدایی شده شبیه ترین ویژگی های ذاتی، مانند خواص بیومکانیکی و اتصالات حفاظت شده میان غضروف و استخوان، را با بافت اصلی دارند. با این وجود نشان داده شده است که به دلیل فشردگی و تخلخل اندک، نفوذ مجدد سلول به این ساختارها دشوار است. با هدف تولید یک داربست سلول زدایی شده جدید از بافت غضروفی استخوانی که با سلول های بنیادی مشتق از بافت مزانشیمی مجدداً سلول دهی شده باشد، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر لیلا تقی یار و حمیده اسدی از پژوهشگاه رویان، طی پژوهشی ورقه های کامل استخوان مفصل زانوی حیوان مدل آزمایشگاهی را سلول زدایی کرده، سلول های بنیادی مزانشیمی را به عنوان یک الوگرافت دو فازی که رابطه بین غضروف و استخوان زیر غضروفی مفصل را حفظ می کند، بر روی آن کشت دادند. سپس ساختارها به حیوان مدل آزمایشگاهی پیوند زده شد و باز تشکیل استخوان و غضروف در داربست های مذکور با روش های مختلف آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Cell Tissue Bank منتشر شده است، نشان داد، سلول ها به داخل داربست مورد بررسی مهاجرت کرده و ساختار مذکور مجدداً دارای سلول شده است. همچنین نشان داده شده سلول های جای گرفته در داربست، از توانایی تقسیم سلولی برخوردار بودند. علاوه بر این نشان داده شد سلول های جای گرفته در داربست به شکل مناسبی به سوی سلول های غضروفی و استخوانی تمایز یافتند. مهمتر از همه آن که سلول های جای گرفته در داربست شروع به ترشح ماتریکس خارج سلولی کردند.
یافته های این پژوهش نشان داد، مرز میان غضروف و استخوان با این روش به خوبی حفظ می شود. علاوه بر این، ماتریکس خارج سلولی تولید شده در داربست های مورد بررسی می تواند نقش مؤثری در ترمیم آسیب های غضروفی استخوانی ایفا کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup