ارزیابی بالینی القای آرتریت ناشی از کلاژن در موش‌های صحرایی ماده لوئی : مدلی مناسب برای توسعه داروها و روش های جدید درمانی

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است که در ابتدا مفاصل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علت این بیماری هنوز به درستی شناخته نشده است و نزدیک به یک درصد جمعیت بالغ جهان به آن مبتلا هستند. آرتریت ناشی از کلاژن یکی از انواع شناخته شده آرتریت روماتوئید محسوب می‌شود. برای بررسی و پژوهش پیرامون یک بیماری، داشتن ابزار و مدل مناسب ضروری است. با هدف ارائه روشی مناسب برای تولید مدل حیوانی آرتریت ناشی از کلاژن دکتر محمد رضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر سیده نفیسه حسنی، دکتر مهناز بابا احمدی، نیما مکوند قلی‌پور و همکارانشان در پژوهشگاه رویان از تزریق درون پوستی امولسیون کلاژن نوع دو در ادجوانت ناقص فروند استفاده کردند. سپس، با روش‌های از روش‌های بالینی و آزمایشگاهی به بررسی دقیق بروز و افزایش علائم آرتریت در حیوانات مورد آزمایش پرداختند.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی یاخته (lCell Journa) منتشر شده است، نشان داد القای بیماری با این روش در حیوانات مدل منجر به کاهش وزن، افزایش نشانه‌های آرتریت و افزایش ضخامت پنجه‌ها می‌شود. همچنین سطح سیتوکین ها، اینترلوکین‌ها و فاکتورهای نکروتیک مرتبط با بیماری در خون حیوانات مدل به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود. بررسی ها رادیوگرافیک پنجه‌های عقبی تورم بافت نرم، فرسایش استخوان و تشکیل استئوفیت را در موش‌های مورد تزریق نشان داد. همچنین بررسی‌های بافت‌شناسی پنجه‌های عقبی حیوانات مورد آزمایش، هیپرپلازی سینوویال و تخریب استخوان و غضروف را نشان دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد، روش مذکور برای ایجاد حیوان مدل بیماری آرتریت ناشی از کلاژن، مناسب و مؤثر است و می‌تواند برای بررسی و توسعه داروها و روش‌های درمانی جدید مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup