یک هدف مولکولی جدید برای غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان هپاتوسلولار

سرطان کبد از نظر تعداد مبتلایان ششمین و از نظر میزان کشندگی سومین سرطان شایع در جهان است. سرطان هپاتوسلولار شایع‌ترین نوع سرطان کبد است که شامل ۷۵ تا ۸۵ درصد موارد ابتلا می‌شود. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در خصوص مدیریت بالینی این بیماری، همچنان نرخ بقای ۵ساله برای مبتلایان کمتر از ۴۰ درصد است. یکی از مهمترین چالش‌ها در درمان این بیماری مقاومت دارویی آن است؛ به همین دلیل تلاش برای یافتن داروهای جدید برای درمان آن ضروری است. مطالعات اخیر نشان داده‌اند بیان بالای یک پروتئین خاص (XBP1) یکی از علت‌های مقاومت دارویی در سرطان هپاتوسلولار کبد است. این فرضیه مطرح است که هدف قرار دادن این پروتئین می‌تواند یک رویکرد درمانی امیدوار کننده برای غلبه بر مقاومت دارویی و افزایش میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مذکور باشد. با هدف بررسی و جمع‌بندی اطلاعات موجود در خصوص اثر مهار پروتئین XBP1 در غلبه بر مقاومت دارویی در مبتلا به سرطان هپاتوسلولار، دکتر مسعود وثوق، زهرا هندی، پدرام اسدی سرابی و دکتر داوید حی از پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه ادینبورگ انگلستان و پژوهشگاه کارولینسکا سوئد، به نگارش یک مقاله مروری در این خصوص پرداختند. این مقاله مروری به بررسی شواهدی می‌پردازد که نشان می‌دهند پروتئین XBP1 از طریق پاسخ به آسیب DNA، غیرفعال‌سازی دارو و مهار آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) در مقاومت دارویی سرطان هپاتوسلولار نقش دارد. این مقاله مروری که در مجله بین المللیExpert Opinion on Therapeutic Targets به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد مهار پروتئین مورد بحث می‌تواند القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی را در سلول‌های توموری افزایش دهد. این مقاله مروری چنین نتیجه گیری می‌کند که گرچه با توجه به تنوع در ساز وکارهای مولکولی مقاومت دارویی، هدف قرار دادن یک مسیر خاص ناکافی است، با این حال مهار XBP1 می‌تواند یک هدف درمانی بالقوه برای غلبه بر مقاومت دارویی باشد.
نتایج این مقاله مروری نشان می‌دهد مهار پروتئین XBP1 می‌تواند یک رویکرد درمانی مؤثر برای سرطان هپاتوسلولار باشد و باید مورد بحث و پژوهش بیشتر قرار بگیرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup