تحریک تخمدان کنترل شده و انجماد تخمک در دختران نابالغ

حفظ باروری دختران نوجوان مبتلا به بیماری سرطان در سن بلوغ یکی از دغدغه‌های سیستم بهداشت و درمان و همچنین والدین است. انجماد بافت تخمدان تنها راه حفظ باروری برای دختران نوجوان است، اما انجماد تخمک به عنوان یک مداخله پزشکی استاندارد برای بیماران با حداقل سن ۱۸ سال نیز در نظر گرفته می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که انجماد تخمک بالغ برای دختران نوجوان ممکن است، اگرچه تحریک تخمدان برای این بیماران همچنان یک چالش است. برای اولین بار، دکتر فیروزه غفاری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان تحریک تخمدان و انجماد تخمک در دختران سرطانی زیر ۱۸ سال، قبل از شروع درمان سرطان را بررسی کردند. این تحقیق در بین سال‌های ۱۳۹۴-۱۴۰۰ انجام گرفت و نتایج آن در نشریه Journal of Ovarian Research منتشر شده است. انجماد تخمک در ۷ بیمار (پنج بیمار مبتلا به لنفوم هوچکین، یک بیمار مبتلا به سارکوم یوینگ و یک بیمار با تومور استخوانی)، انجماد جنین در یک بیمار مبتلا به دیس ژرمینوما و انجماد تخمک و جنین در یک بیمار با تومور سلول زایا انجام گرفت. هیچ تخمکی پس از تحریک تخمدان در بیمار مبتلا به مدولوبلاستوما بازیابی نشد. برای یکی از بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین، نیمی از بافت تخمدان قبل از تحریک تخمدان منجمد شد. این مطالعه نشان داد که انجماد تخمک می‌تواند گزینه‌ای عملی برای حفظ باروری در بیماران نوجوان مبتلا به سرطان باشد. با این حال، تنها در صورت گزارش نرخ لقاح قابل قبول، و همچنین موارد موفّقیت‌آمیز تولد زنده از انجماد تخمک در سنین زیر ۱۸ سال، این گزینه حفظ باروری می‌تواند در این محدوده سنی اعمال شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup