عوامل مرتبط به تکه تکه شدن DNA اسپرم در یک گروه گذشته نگر شامل 1191 مرد

اکنون جوامع علمی و بالینی دریافته‌اند که یکپارچگی DNA اسپرم برای لقاح موفق، رشد جنین خوب و کیفیت زندگی فرزندان بسیار مهم است. اما با وجود اتفاق نظر ظاهری، این معیار به ندرت در عمل بالینی ارزیابی می‌شود. در مطالعه گسترده‌ای که در پژوهشگاه رویان بین تیر ماه ۱۳۹۷ تا اسفند ماه ۱۳۹۹ صورت گرفت، شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم نزدیک به ۱۲۰۰ نمونه اسپرم و عوامل مرتبط با آن از جمله سن بیمار، شاخص توده بدنی، فصل جمع آوری اسپرم، موقعیت جغرافیایی، سابقه پزشکی و رفتارهای اعتیادآور ارزیابی شد. این مطالعه با راهنمایی دکتر علیرضا علیزاده مقدم ماسوله و دکتر عبدالحسین شاهوردی و همکاری مرکز پزشکی باروری گوتینگن آلمان و مرکز GReD فرانسه انجام گرفت. این مطالعه، نتایج یافته‌های قبلی مبنی بر اینکه شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم در مردان مسن به طور معنی داری بالاتر بود را تأیید کرد. شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم و سطوح بالای رنگ‌پذیری DNA در نمونه‌های بهار و تابستان به طور قابل توجهی بالاتر از نمونه‌های دیگر فصول بود. هیچ ارتباطی بین شاخص تکه تکه شدن DNA مایع منی و شاخص توده بدنی بیمار یافت نشد، اگرچه گروه مطالعه به طور قابل توجهی اضافه وزن داشت. برخلاف انتظار، مشاهده شد که شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم در بیماران روستایی بیشتر از شهری بود. همچنین، به طور جالبی، بیماران صرعی سطوح شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم به طور قابل توجهی بیشتر را نشان دادند. بر اساس نتایج این مطالعه که در مجله بین المللی Andrology به چاپ رسید می‌توان عنوان کرد که سن عاملی است که بیشترین ارتباط را با سطوح شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم دارد. تجزیه و تحلیل‌ها  نشان می‌دهد که بین سنین ۱۹ تا ۵۹ سال، شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم هر سال به طور متوسط 2٪ افزایش می‌یابد. جالب است که از منظر اپیدمیولوژی، فصل گرم (بهار/تابستان) با شاخص تکه تکه شدن DNA اسپرم بالاتر در جمعیت مورد مطالعه مرتبط است، احتمالاً به دلیل اثر مضر دما بر کیفیت اسپرم. برخی از بیماری‌های عصبی، مانند صرع، با کاهش یکپارچگی DNA اسپرم همراه هستند که می‌تواند مربوط به اثرات درمان‌های مرتبط باشد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup