ژن های جای گرفته روی کروموزوم Y احتمالاً در تکوین سلول های پیش ساز عصبی از سلول های بنیادی جنینی انسان مؤثر هستند

کروموزوم Y در انسان، کروموزوم تعیین کننده جنسیت است. با وجود اندازه کوچک و حذف بسیاری از ژن ها، این کروموزوم در تکوین، تمایز و ناهنجاری های مبتنی بر جنسیت نقش تعیین کننده ای دارد. با وجود پژوهش های فراوان عملکرد ناحیه اختصاصی مذکر (MSY) در کروموزوم Y همچنان ناشناخته مانده است. دکتر قاسم حسینی سالکده، دکتر حمید رضا سلیمان پور لیچائی، دکتر حسین بهاروند، دکتر فرزانه خانی، دکتر سیده نفیسه حسنی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی و دانشگاه مککوایر استرالیا، طی پژوهشی به تولید چهار رده سلول بنیادی جنینی مذکر پایدار که بیان ژن های اختصاصی مردانه (HSFY1, RBMY1A1, RPS4Y1, SRY) در آنان افزایش داده شده بود پرداختند. برای بررسی بیشتر، یکی از این رده ها به سلول های پیش ساز عصبی (در مرحله ساخت روزت) تمایز داده شد. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Stem Cell Reviews and Reports منتشر شده است نشان داد، بیان ژن RPS4Y1 نقش تعیین کننده ای در نورون زایی ایفا می کند. علاوه بر این، تولید رده های ترنسژنیک (دارای تغییر ژنتیکی) سلول های بنیادی جنینی می تواند به طور گسترده در مطالعات پایه و پیش بالینی، مانند بررسی تفاوت عملکرد قلب و سیستم عصبی در دو جنس، تولید مدل بیماری های سرطانی و غیر سرطانی و غربالگری داروها مورد استفاده قرار گیرد.
 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup