بیان متفاوت ژن در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس با جنسیت های متفاوت: شریک جرم یا متهم اصلی؟

سرطان لوزالمعده یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر مبتلایان به سرطان در سراسر جهان است. میزان ابتلا و مرگ ناشی از این سرطان در برخی نقاط جهان، در مردان بالاتر است. با وجود همه تلاش های صورت گرفته کارایی روش های درمانی موجود اندک است و در بسیاری از بیماران، مقاومت دارویی روی می دهد. علاوه بر این، دلایل مولکولی که باعث رواج بیشتر سرطان پانکراس در میان مردان می گردد چندان شناخته شده نیست. دست یافتن به دانش کافی در خصوص ارتباط احتمالی میان جنسیت و سرطان پانکراس می تواند اطلاعات مهمی از چگونگی اثر برهمکنش های بین مولکولی در آغاز و پیشرفت سرطان پانکراس فراهم کند. با هدف بررسی اثر احتمالی آندروژن (هورمون جنسی مردانه) بر تومورزایی، دکتر مسعود وثوق، دکتر سارا طالع احمد، رویا رمضان خانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، پژوهشکده سلول های بنیادی لوون بلژیک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تکنولوژی سیدنی و پژوهشکده کارولینسکا سوئد طی پژوهشی به بررسی افزایش و کاهش بیان ژن هایی پرداختند که دارای محل اتصال اختصاصی برای استروژن و/ یا آندروژن هستند.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی
Frontiers in Genetics منتشر شده است، نشان داد، هورمون های مردانه از روش هایی مانند تنظیم بیان عوامل رونویسی GLI و نقش بالقوه تستسترون در برهمکنش ماتریکس خارج سلولی- سلول می توانند بر تومورزایی مؤثر باشند. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد فرایند زیستی هدایت آکسونی، با توجه به افزایش بیان ژن، در بیماران مرد برجسته تر است.
نتایج این پژوهش نشان داد، شناسایی ژن هایی که می توانند میان جنسیت و پیشرفت یا مهار سرطان پانکراس ارتباط برقرار کنند، ممکن است به توسعه رویکردهای منجر به کاهش بروز این نوع سرطان کمک کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup