معرفی یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه

رایج ترین نوع سرطان در جهان، سرطان سینه است که هر سال نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار نفر به آن مبتلا می شوند و مهمترین دلیل مرگ مرتبط با سرطان در زنان به شمار می رود. تشخیص زود هنگام، با فراهم کردن امکان درمان مؤثر و به موقع نقش مهمی در حفظ حیات مبتلایان به این بیماری دارد. میکرو RNAهای موجود در گردش خون، زیست نشانگرهای مناسبی برای تشخیص زود هنگام سرطان هستند؛ چرا که در مقایسه با پروتئین ها ساختار ساده ای دارند، الگوی بیان آنان در هر بافت منحصر به فرد است، در مایعات بدن مانند سرم، پلاسما یا خون کامل، پایدار هستند و ردیابی و سنجش آنان آسان است. با هدف یافتن میکروRNA مناسب برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه، دکتر محمود تلخابی، زهرا شریفی و دکتر سارا طالع احمد از دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه رویان، طی پژوهشی به مقایسه داده های موجود در خصوص بیان میکرو RNAها در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان سینه و افراد سالم پرداختند. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Scientific Reports منتشر شده است، وجود 6 میکرو RNA را که می تواند برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه مورد استفاده قرار گیرد، نشان داد. با بررسی های بیشتر داده ها، پژوهشگران این طرح، دو مدل جدید برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه ارائه دادند: مدل اول ردیابی همزمان miR-92a-3p, miR-23b-3p, miR-191-5p و مدل دوم ردیابی همزمان miR-92a-3p, miR-23b-3p, miR-141-3p و miR-590-5p. با بررسی و مقایسه داده های بیشتر و شناخت ساز و کارهای اصلی تنظیم کننده سرطان سینه، این پژوهش نشان داد مدل اول با حسایت 0.89 و 0.96 تشخیص اختصاصی، بهترین روش برای تشخیص زود هنگام سرطان سینه است.
یافته های این پژوهش با روشن کردن ساز و کارهای اساسی تنظیم کننده سرطان سینه، زیست نشانگرهای جدیدی را برای تشخیص زود هنگام آن معرفی می کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup