مهندسی بافت قلب به کمک صفحات سلولی: گامی جدید در پزشکی بازساختی

بیماری های قلبی عروقی یکی از مهمترین دلایل مرگ های زودرس در سراسر جهان محسوب می شوند. برای کنترل اثرات زیان بار این بیماری ها بر سلامت عمومی، شناخت رویکردهای کنونی و آینده نگرانه برای پیشگیری، مدیریت و پیگیری بیماری های قلبی عروقی ضروری است. در شرایط آزمایشگاهی، باز آفرینی ساختار پیچیده قلب با سلول های متنوع تشکیل دهنده آن، چالشی برای مهندسی بافت محسوب می شود. مهندسی بافت قلب، رویکردی بین رشته ای است که به عنوان روشی نوین می تواند جایگزین بالقوه روش های درمانی موجود باشد. با هدف نگاهی کلی به رویکردهای مختلف در پزشکی بازساختی بافت قلب، دکتر مسعود وثوق و حدیث عبدالله زاده از پژوهشگاه رویان به همراه محققینی از روسیه به نگارش مقاله ای مروری پرداختند. این مقاله مروری که در نشریه بین المللی Biomedical Materials منتشر شده است، به بررسی روش های مهندسی بافت برای استفاده از صفحات سلولی در درمان بیماری های قلبی عروقی می پردازد؛ و در نهایت توضیح می دهد که چگونه استفاده از این فناوری می تواند بازسازی و عملکرد قلب را در مدل‌های پیش بالینی و بالینی بهبود بخشد. این مقاله چنین نتیجه گیری می کند که روش های مهندسی بافت برای استفاده از ورقه های سلولی در پزشکی بازساختی قلب همچنان در مراحل ابتدایی است و پژوهش های بیشتری برای توسعه رویکردهای اصلی این روش مانند بلوغ سلول ها، رگزایی و کنترل پاسخ ایمنی لازم است. با این حال، تردیدی نیست که این فناوری چشم انداز جدیدی در فناوری های نوین پزشکی ایجاد خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup