درمان ضایعات چشمی با استفاده از وزیکول های خارج سلولی: امیدها و چالش ها

شمار زیادی از مردم در سراسر جهان از اختلالات بینایی رنج می‌برند. آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در جهان دچار سطحی از اختلالات بینایی هستند. با این وجود بیشتر درمان‌های رایج کنونی بر ممانعت از ایجاد اختلالات چشمی خاصی تأکید دارند. به همین دلیل تقاضای فزاینده‌ای برای درمان‌های جایگزین مؤثر، به ویژه درمان‌های ترمیمی وجود دارد. وزیکول‌های خارج سلولی از جمله اگزوزوم ها، اکتوزوم‌ها یا ریز وزیکل‌ها توسط سلول‌ها ترشح شده و نقش بالقوه‌ای در ترمیم دارند. با هدف ارائه دورنمایی از امکان استفاده از وزیکول‌های خارج سلولی به عنوان ابزاری در ترمیم ضایعات چشمی، دکتر قاسم حسینی سالکده، دکتر فائزه شکری، دکتر مرتضی ابیاده و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به همراه پژوهشگرانی از استرالیا، به نگارش یک مقاله مروری پرداختند. این مقاله پس از مقدمه‌ای در خصوص ماهیت و ویژگی‌های وزیکول‌های خارج سلولی، به روش‌های استخراج آنان پرداخته، سپس به تشریح دانش فعلی درباره نقش وزیکول‌های خارج سلولی در چشم می‌پردازد. این مقاله مروری که در نشریه بین المللی Progress in Neurobiology منتشر شده است، در نهایت بر استفاده درمانی از وزیکول‌های خارج سلولی استخراج شده از محیط کشت، مایعات زیستی یا بافت‌ها تمرکز می‌کند و پیشرفت‌های اخیر در خصوص استفاده از قابلیت وزیکول‌های خارج سلولی برای استفاده به عنوان انتقال دهنده داروها یا مهندسی دقیق آنان را برجسته می‌کند. در انتها، مقاله مروری مذکور به چالش‌های پیش رو برای استفاده بالینی بی‌خطر و مؤثر از وزیکول‌های خارج سلولی برای ترمیم ضایعات چشمی پرداخته، به شرح روش‌های ممکن برای هموار کردن این مسیر می‌پردازد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup