اثرات مفید قندهای ترهالوز و جنتیوبیوز بر انجماد اسپرم انسان

یکی از دغدغه‌های اجتماعی در مردان جوان و نوجوان حفظ توان تولیدمثل است. حفظ اسپرم در افرادی که تحت درمان‌هایی قرار می‌گیرند که ممکن است بر باروری آن‌ها تأثیر بگذارد ضروری است. یکی از راه‌های حفظ باروری یا بهبود ناباروری در مردان، انجماد اسپرم است. حفاظت از اسپرم انسان در هنگام انجماد از اهمیت بالایی در ناباروری برخوردار است. علی‌رغم تکنیک‌های موجود انجماد اسپرم، حفظ تحرک طبیعی اسپرم و غلظت آن پس از ذوب هنوز موضوع بحث است. فرایند انجماد می‌تواند به ساختار و عملکرد اسپرم آسیب برساند. باید در نظر داشت که فرایند انجماد می‌تواند استرس اکسیداتیو و گونه‌های اکسیژن فعال را در اسپرم افزایش دهد، ترکیب چربی و پروتئین در اسپرم را تغییر دهد و زنده ماندن و تحرک آن را کاهش می‌دهد. بنابراین، نیاز به یک محافظ جدید یا بهبود موارد موجود ضروری است. یکی از عوامل حیاتی که می‌تواند مؤثر باشد استفاده از قندهای مختلف در محیط انجماد اسپرم است. در مطالعه‌ای که سال جاری در پژوهشگاه رویان با همکاری پژوهشگاه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه آمل صورت گرفت اثر دو قند ترهالوز و جنتیوبیوز در تهیه محیط انجماد اسپرم انسان بررسی شد. محیط انجماد اسپرم با این قندها تهیه شد و سپس اسپرم‌ها در حالت انجماد قرار گرفتند. زنده‌مانی سلول‌ها، پارامترهای تحرک اسپرم، مورفولوژی اسپرم، یکپارچگی غشای اسپرم، آپوپتوز و رادیکال‌های اکسیژن فعال ارزیابی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که درصد بالاتری از تحرک اسپرم، میزان اسپرم زنده، یکپارچگی غشای سلولی، یکپارچگی DNA و آکروزوم در اسپرم‌های منجمد شده با یکی از این دو قند در مقایسه با اسپرم‌های فاقد این محیط حاصل شد. به علاوه اسپرم‌ها مورفولوژی غیرطبیعی کمتری به دلیل تیمار با محیط انجماد جدید داشتند. با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از ترهالوز و جنتیوبیوز در محیط انجماد اسپرم، راهبرد مناسبی برای انجماد اسپرم به منظور بهبود حرکت و پارامترهای سلولی آن است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup