روزه‌داری متناوب به تنهایی یا همراه با مکمل پروبیوتیک بر پروفایل متابولیک و هورمونی بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تأثیرگذار است

سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون‌ریز در زنان است که با اختلال در تخمک‌گذاری، هایپرآندروژنی و سایر اختلالات متابولیک مشخص می‌شود. هم روزه‌داری متناوب و هم پروبیوتیک‌های خاص برای کمک به بهبود بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک از طریق تغییر در ترکیب میکروبی روده، ساعت شبانه‌روزی و تنظیم متابولیک پیشنهاد شده‌اند. مطالعه‌ای به منظور بررسی اثر روزه‌داری متناوب به تنهایی یا همراه با مکمل‌های پروبیوتیک در مقایسه با رژیم غذایی با کالری محدود بر وضعیت متابولیک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک زیر نظر اساتید پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است. در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی است و به مدت ۸ هفته انجام می‌گیرد، نود شرکت‌کننده به‌طور تصادفی به سه گروه با رژیم غذایی متفاوت از نظر زمان تغذیه، نوع تغذیه و وجود یاعدم وجود پروبیوتیک در رژیم غذایی تقسیم می‌شوند. این مطالعه در نشریه بین المللی Trials منتشر شده است. این مطالعه فرض می‌کند که رژیم غذایی با محدودیت زمان اولیه ۱۰ساعته به تنهایی یا همراه با مکمل‌های پروبیوتیک به کاهش وزن و بهبود نشانگرهای متابولیک، هورمونی، التهابی و آنتی‌اکسیدانی افراد دارای سندرم تخمدان پلی کیستیک با اضافه وزن و چاق در مقایسه با افراد کنترل که از یک رژیم غذایی استاندارد با کالری محدود و سه وعده غذایی در روز پیروی می‌کنند، کمک خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup