عملکرد متفاوت گیرنده مشابه Toll در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان به سه رده استئوبلاست، کندرئوسیت و آدیپوسیت

سلول¬های بنیادی مزانشیمی، سلول¬هایی چند توان در بدن افراد بالغ هستند که در شرایط آزمایشگاهی توان خود نو زایی و تمایز به سه رده استئوبلاست (سلول¬های استخوانی)، کندرئوسیت (سلول¬های غضروفی) و آدیپوسیت (سلول¬های چربی) را دارند. چگونگی تنظیم این شرایط توسط سلول¬های بنیادی مزانشیمی در حال مطالعه است. بیان گیرنده های مشابه Toll (TLRs) در بسیاری از رده های سلولی مشاهده شده است. همچنین TLRs در سلول¬های پیش ساز و بنیادی بیان می شود و در زنده مانی، تقسیم، تمایز و مهاجرت آنان موثر است؛ ممکن است TLRs در سلول¬های بنیادی مزانشیمی نیز نقش مشابهی داشته باشند. به منظور بررسی نقش پروتئین مذکور در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، دکتر محمد رضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر مرجان نصیری اصل، فاطمه خدابنده لو، دکتر رضا افلاطونیان و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به بررسی بیان TLR4 طی تمایز سلول¬های بنیادی مزانشیمی به سه رده استئوبلاست، کندرئوسیت و آدیپوسیت، در روزهای 7، 14 و 21 تمایز پرداختند. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Journal of Cellular and Molecular Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد بیان TLR4 حین تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به هر سه رده مورد نظر افزایش یافته است. خاموش کردن بیان TLR4 موجب افزایش تمایز به آدیپوسیت و کاهش تمایز به استئوبلاست می شود. علاوه بر این بیان Wnt5a نسبت معکوس با تمایز به کندرئوسیت ها در آخرین مراحل تمایز دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد درک عملکرد TLR4 طی تمایز سلول¬های بنیادی مزانشیمی به سه رده مذکور برای درک و کنترل بیشتر بر درمان های مبتنی بر سلول¬های بنیادی مزانشیمی مفید خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup